Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Справки
Програма по математика
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Полезна информация

В периода на подаване на документи Приемна „Кандидат-студенти” ще работи от 8,00 до 17,00 часа без почивка, събота и неделя от 8,00 до 14,00 часа.
Информация за настаняване в общежитие: тел. 0879 807 921
Информация за записване и необходими документи за приетите студенти:
По факултети:
Миннотехнологичен факултет: тел. 028060206
Геологопроучвателен факултет: тел. 028060207
Минноелектромеханичен факултет: тел. 028060510

Новини

Предстоящи събития