Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Справки
Програма по математика
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Конкурсен изпит по математика

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

МГУ ще проведе конкурсния изпит по математика на 2 юли 2017 г. от 9,00 часа.

Разпределението на кандидатите по зали ще бъде обявено в сградата на Ректората (партер) и на страницата на университета (www.mgu.bg) един ден преди изпита.

В деня на изпита кандидат-студентите заемат местата в залите до 8,45 часа. В сградите се влиза след представяне на документ за самоличност (лична карта) и състезателен картон с входящия номер.

На изпита могат да се използват само:

 • Справочник по математика, Ангелов, Витанов, Дишлиев и др. (ИК „Анубис, утвърден от МОН) и четиризначни математически таблици за средните училища (Д. Серафимов, Н. Николов, Г. Коларов);

 • писалка или химикалка, която пише синьо;

 • черен молив;

 • гума;

 • пергел;

 • триъгълник (линия);

 • предоставените от изпитната комисия материали.

Не се разрешава:

 • използването на електронни калкулатори;

 • използването на мобилни телефони и слушалки в залите за изпит;

 • поставяне на знаци върху писмената работа и придружаващите я материали;

 • напускане на залата преди 11.00 часа.

При нарушаване на горните изисквания или при опит за преписване писмената работа се анулира и кандидатът се лишава от по-нататъшно участие в конкурса.

Във Ваш интерес е да спазвате точно указанията на членовете на изпитната комисия.

Ще бъдат дадени 4 задачи. Времето за решаване на задачите е 4 часа.

Оценява се всяка стъпка от решението на всяка задача, т.е. възможно е, без да решите напълно задача, да получите необходимия брой точки за успешно издържан изпит. Решения на задачите и критериите за оценяване се обявяват на 3 юли 2017 г.

Оценките от изпита ще бъдат обявени в сградата на Ректората (партер) и на страницата на университета (www.mgu.bg) до 6 юли 2017 г.


Новини

Предстоящи събития