Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Справки
Програма по математика
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Задачи, решения и критерии за оценяване


Предварителен изпит по математика

Условия и решения на задачите от предварителния изпит, проведен на 29.03.2015

Критерии за оценяване на задачите от предварителния изпит, проведен на 29.03.2015

Условия и решения на задачите от предварителния изпит, проведен на 05.04.2015

Критерии за оценяване на задачите от предварителния изпит, проведен на 05.04.2015

Условия и решения на задачите от предварителния изпит, проведен на 05.07.2015

Критерии за оценяване на задачите от предварителния изпит, проведен на 05.07.2015

Условия и решения на задачите от предварителния изпит, проведен на 27.03.2016

Критерии за оценяване на задачите от предварителния изпит, проведен на 27.03.2016

Условия и решения на задачите от изпит, проведен на 03.04.2016

Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 03.04.2016

Условия и решения на задачите от изпит, проведен на 03.07.2016

Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 03.07.2016

Условия и решения на задачите от изпит, проведен на 26.03.2017

Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 26.03.2017

Условия и решения на задачите от изпит, проведен на 02.04.2017

Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 02.04.2017