Разпис на задочно обучение - зимен семестър на 2017-2018 г.

Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Биотехнология - БТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии - ГГПТТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Геология и геоинформатика ГГИ
| курс 1 |

Геология и проучване на минералните и енергийните ресурси - ГПМЕР
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Екология и опазване на околната среда - ЕООС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Електроенергетика и електрообзавеждане - ЕЕЕО
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето КМКПМ
| курс 1 |

Маркшайдерство и геодезия - МиГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Механизация на минното производство - ММП
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Подземно строителство - ПС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Приложна геофизика ПГ
| курс 1 |

Разработване на полезни изкопаеми - РПИ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Сондиране и добив на нефт и газ - СДНГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |