Разпис на задочно обучение - летен семестър на 2016-2017 г.

Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Биотехнология - БТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии - ГГПТТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Геология и проучване на минералните и енергийните ресурси - ГПМЕР
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Екология и опазване на околната среда - ЕООС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Електроенергетика и електрообзавеждане - ЕЕЕО
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Маркшайдерство и геодезия - МиГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Механизация на минното производство - ММП
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Подземно строителство - ПС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Разработване на полезни изкопаеми - РПИ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Сондиране и добив на нефт и газ - СДНГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Новини

Предстоящи събития