Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища