Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Музеи

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

Швейцарската научна фондация обявява конкурс за набиране на проекти в рамките на програмата SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Европа за периода 2013 - 2016 г.

Програма SCOPES е част от дейностите на Швейцарското федерално правителство в подкрепа на научните изследвания в страните от Източна Европа. Основна цел на програмата е да обезпечи съвместната работа на научни колективи и институции от Швейцария и от страните на Източна Европа и новите независими републики на бившия Съветски съюз, които са в период на преход. Участието на учени, от България (и други нови страни-членки на Европейския съюз) се допуска само в многостранен проект в качеството им на посредник между швейцарския екИп и страната бенефициент.

Общият бюджет на Програмата е 16 милиона швейцарски франка и включва следните финансиращи схеми:

  • Конференции (Conference Grants) - Подпомага участието на учени и изследователи от страните от Източна Европа да участват в конференции, които се провеждат в Швейцария, като обезпечава пътуването и настаняването им за периода на конференцията (заявления могат да се подават постоянно);
  • Научни проекти (Joint Research Project)- обезпечава изпълнението на съвместни иновативни научни проекти между учени от страните партньори (страните от Източна Европа, Швейцария и новите страни-членки на ЕС) по специфични проблеми във всички области на научните изследвания (подават се заявление в рамките на обявен конкурс);
  • Подготовка на проект (Preparatory Grants)- обезпечава срещи па учените с цел подготовката на съвместен научен проект (подават се заявление в рамките на обявен конкурс за научни проекти);
  • Научни резултати (Valorisation Grants) - има за цел да увеличи социалното и икономическо въздействието на научните резултати от съвместните научни проекти и да осигури тяхната устойчивост (заявления се подават в края на изпълнението на научния проект).

Предложения по Програмата SCOPES 2013 - 2016 г. Швейцарската научна фондация набира в периода от 20 март до 20 септември 2013 г.

Програма SKOPES

Новини

Предстоящи събития