Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Механизация на мините"[Представяне]
Ръководител катедра
доц. д-р Кристиян Христов ЦВЕТКОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 11   
Тел.: 8060244  
e-mail: khc1@abv.bg

доц. д-р Димитър Василев ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 12   
Тел.: 8060247  
e-mail: dimtardim61@gmail.com

доц. д-р Христо Константинов ШЕЙРЕТОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 12   
Тел.: 8060247  
e-mail: sheiretov@abv.bg

доц. д-р Антоанета Илиева ЯНЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 134   
Тел.: 8060444  
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com

доц. д-р Иван Стефанов МИНИН     CV

Кабинет: МЕМФ, 130   
Тел.: 8060243  
e-mail: minin@dir.bg

гл.ас. д-р Николай Стефанов ПЕРЕНОВСКИ     CV

Кабинет: МЕМФ, 11   
Тел.: 8060244  
e-mail: perenovski@mgu.bg

гл.ас. д-р Живко Григоров ИЛИЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 7   
Тел.: 8060245  
e-mail: halkopirit@mail.bg

ас. Любен Венелинов ТАСЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 13   
Тел.: 029621985  
e-mail: nrbmo94@gmail.com

гл.ас. д-р Симеон Руменов САВОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 10   
Тел.: 8060245  
e-mail:

специалист Иван Николаев РАЙКОВ

Кабинет: МЕМФ, 6, 8   
Тел.: 8060549, 8060248  
e-mail: iraikov2000@yahoo.com
Техн.сътр.
Анни Йорданова МАРТИНОВА

Кабинет: МЕМФ, 9   
Тел.: 8060250  
e-mail: amartinova123@abv.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Георги Кирилов ФЕТВАДЖИЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 134   
Тел.: 8060444  
e-mail: g_fet@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Цветан Любенов ДАМЯНОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 126   
Тел.: 8060242  
e-mail: zld47@mgu.bg
Новини

Предстоящи събития