Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Машинознание"
Ръководител катедра
доц. д-р Генадий Борисов ТАКОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 311   
Тел.: 8060301  
e-mail: gbtakov@abv.bg

проф. д-р Вяра Георгиева ПОЖИДАЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 312   
Тел.: 8060303  
e-mail: vpojidaeva@abv.bg

доц. д-р Райна Йорданова ВУЧЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 312   
Тел.: 8060303  
e-mail: r.wutschewa@abv.bg

доц. д-р Евгени Стоянов КРАЙЧЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 138M   
Тел.: 0878766564  
e-mail: e_kraichev@yahoo.com

гл.ас. д-р Юрий Иванов ИВАНОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 150   
Тел.: 8060304  
e-mail: ohio@abv.bg

гл.ас. д-р Райно Николов ПОПОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 205Б   
Тел.: 8060561  
e-mail: rayno_popov@abv.bg

ст.експерт инж. Емилия Петрова ДОКОВСКА-ХРИСТОВА

Кабинет: МЕМФ, 313   
Тел.: 8060506  
e-mail: epdhristova@abv.bg
Новини

Предстоящи събития