Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Департамент „Чужди езици и спорт“ - ДЧЕС
Катедра "Физическо възпитание и спорт"[Представяне]
e-mail: fvs@mgu.bg, mgu.sport@abv.bg
Ръководител катедра
проф. д-р Йордан Костадинов ИВАНОВ     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет.1, каб.1   
Тел.: 8060504  
e-mail: ivanov.jordan@abv.bg, mgu.sport@abv.bg

доц. д-р Ваня Антонова ЦОЛОВА     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет.2 , каб.5   
Тел.: 8060330  
e-mail: vania_tzolova@abv.bg, mgu.sport@abv.bg

ст.пр. Виктория Благоева КОВАЧКА     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет.2, каб.3   
Тел.: 8060437  
e-mail: victoria.kovachka@gmail.com, mgu.sport@abv.bg

ст.пр. Соня Василева МАКСИМОВА     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет.2, каб.3   
Тел.: 8060437  
e-mail: soniamaximova@abv.bg, mgu.sport@abv.bg

ст.пр. Евгени Евгениев ЙОРДАНОВ     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет.2 , каб.2   
Тел.: 8060437  
e-mail: khmgu@abv.bg

пр. Иванка Костадинова Ставрева     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2, каб. 5   
Тел.: 8060330  
e-mail: vania.stavreva@abv.bg, mgu.sport@abv.bg

пр. Илиян Александров Баланов     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет.2 , каб. 2   
Тел.:   
e-mail: mgu.sport@abv.bg

пр. Каролина Славейкова Цветкова     CV

Кабинет: Спортен комплекс, каб 2   
Тел.:  8060437  
e-mail: karolina.cvetkova65@gmail.com
Новини

Предстоящи събития