Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Катедра "Философски и социални науки"[Представяне]
e-mail: fsn@mgu.bg

ас. Ваня Валтерова СЕРАФИМОВА     CV

Кабинет: МТФ, каб. 323Б   
Тел.:   
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com

ас. Женя Стефанова СТЕФАНОВА     CV

Кабинет: МТФ, каб. 323Б   
Тел.:   
e-mail: zhenia_st@abv.bg
Новини

Предстоящи събития