Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Катедра "Философски и социални науки"[Представяне]
e-mail: fsn@mgu.bg
Ръководител катедра
проф. дфн Добрин Петков ТОДОРОВ     CV

Кабинет: МТФ, каб. 323А   
Тел.: 8060324  
e-mail: dobrintodorov61@abv.bg

проф. дфн Атанас Костов СТАМАТОВ

Кабинет: МТФ, каб. 323А   
Тел.: 8060324  
e-mail: at_stamatov@abv.bg

ас. Ваня Валтерова СЕРАФИМОВА     CV

Кабинет: МТФ, каб. 323Б   
Тел.:   
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com

ас. Женя Стефанова СТЕФАНОВА     CV

Кабинет: МТФ, каб. 323Б   
Тел.:   
e-mail: zhenia_st@abv.bg

ст.експерт Пламена Стефанова СТАМАТОВА

Кабинет: МТФ, каб. 322   
Тел.: 8060337  
e-mail: plamena_stamatova@abv.bg