Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Химия"
Ръководител катедра
проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА     CV

Кабинет: МТФ, 327   
Тел.: 8060305  
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg

доц. д-р Иван Александров КАНАЗИРСКИ     CV

Кабинет: МТФ, 325   
Тел.: 8060308  
e-mail: kanazirskis@abv.bg

доц. д-р Нели Николова МИНЧЕВА-ПЕНЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 328   
Тел.: 8060311  
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg

гл.ас. д-р Господинка Динкова ГИЧЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 325   
Тел.: 8060308  
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com

доц. д-р Петя Василева ГЕНЧЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 328   
Тел.: 8060311  
e-mail: p_gencheva@abv.bg

техник-химик Румяна Цокова

Кабинет: МТФ, 335Б   
Тел.: 8060315  
e-mail:
Новини

Предстоящи събития