Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Химия"
Ръководител катедра
проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА     CV

Кабинет: МТФ, 327   
Тел.: 8060305  
e-mail: marinela_panayotova@abv.bg, marichim@mgu.bg

доц. д-р Борислав Любенов ВЕЛИКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 330   
Тел.: 8060307  
e-mail: borislav.velikov@aquachim.bg

доц. д-р Славейко Христов ЦВЕТКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 326   
Тел.: 8060309  
e-mail: slzvetkov@mgu.bg

доц. д-р Иван Александров КАНАЗИРСКИ     CV

Кабинет: МТФ, 325   
Тел.: 8060308  
e-mail: kanazirskis@abv.bg

доц. д-р Нели Николова МИНЧЕВА-ПЕНЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 328   
Тел.: 8060311  
e-mail:

гл.ас. д-р Господинка Динкова ГИЧЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 325   
Тел.: 8060308  
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com

гл.ас. д-р Петя Василева ГЕНЧЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 328   
Тел.: 8060311  
e-mail: pgencheva@abv.bg

ас. Владимир Владимиров Лютов

Кабинет: МТФ, 326   
Тел.: 806039  
e-mail: V_V_L@abv.bg

техн.сътр. Мария Иванова Манастирли

Кабинет: МТФ, 335а   
Тел.: 8060314  
e-mail: manastyrli_mariy@mail.ru

техник-химик Румяна Цокова

Кабинет: МТФ, 335Б   
Тел.: 8060315  
e-mail:
Новини

Предстоящи събития