Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Техническа механика"
Ръководител катедра
проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 324   
Тел.: 8060331  
e-mail: mvulkov@abv.bg

доц. д-р Виолета Маринова ТРИФОНОВА-ГЕНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 309   
Тел.: 8060332  
e-mail: violeta.trifonova@yahoo.com

доц. д-р Стефан Николаев ПУЛЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 309   
Тел.: 8060332  
e-mail: st_pulev@yahoo.com

гл.ас. д-р Асен Драгомиров СТОЯНОВ     CV

Кабинет: МТФ, 323Б   
Тел.: 8060329  
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg

гл.ас. д-р Гергана Запрянова ТОНКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 334   
Тел.: 8060328  
e-mail: g_pis@abv.bg
web site: mgu.bg

гл.ас. д-р Малина Маринова ИВАНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 334   
Тел.: 8060328  
e-mail: malina_vatz@abv.bg

ас. Симеон Йорданов СЕЗОНОВ     CV

Кабинет: МТФ, 334   
Тел.: 8060328  
e-mail: sezonov_si@abv.bg
Новини

Предстоящи събития