Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Подземно строителство"
Ръководител катедра
проф. д-р Любен Иванов ТОТЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 228   
Тел.: 8060282  
e-mail: rector@mgu.bg

проф. д-р Валери Емилов МИТКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 226   
Тел.: 8060279  
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com

проф. д-р Николай Рафаилов ЖЕЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 226   
Тел.: 8060279  
e-mail: n_rafailov@abv.bg

доц. д-р Павел Евстатиев ПАВЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 319   
Тел.: 8060582  
e-mail: nid@mgu.bg

доц. д-р Виолета Асенова ИВАНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 24А   
Тел.: 8060541  
e-mail: wivanova@abv.bg

доц. д-р Елена Ганева ДЕМИРЕВА-МИЛУШЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 152   
Тел.: 8060342  
e-mail: el_demireva@abv.bg, demireva@mgu.bg

гл.ас. Иван Стоянов МИТЕВ

Кабинет: МТФ, 319Б   
Тел.: 8060313  
e-mail: ivan_mitev@mgu.bg
Секретар на катедрата
Калина Спасова

Кабинет: МТФ, 229   
Тел.: 8060287  
e-mail: podzemno_stroitelstvo@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Стоян Братоев

Кабинет: МТФ,   
Тел.:   
e-mail:

техник Трайко КОСТАДИНОВ

Кабинет: МТФ, 237А   
Тел.: 8060288  
e-mail: