Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Подземно разработване на полезни изкопаеми"
Ръководител катедра
проф. д-р Димитър Стоянов АНАСТАСОВ     CV

Кабинет: МТФ, 239   
Тел.: 028060286  
e-mail: danast@mgu.bg

проф. д-р Георги Методиев СТОЯНЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 227   
Тел.: 028060284  
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg

гл.ас. д-р Кирил Бочков КУЦАРОВ     CV

Кабинет: МТФ, 239   
Тел.: 028060240  
e-mail: kbkutsarov@gmail.com

гл.ас. д-р Георги Ангелов ДАЧЕВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 504   
Тел.: 028060428  
e-mail: georgidachev87@gmail.com

ас. Здравец Яворов ЕФТИМОВ     CV

Кабинет: МТФ, 225   
Тел.: 028060281  
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
Ст.експерт
инж. Елка Тодорова НОЖАРОВА

Кабинет: МТФ, 238   
Тел.: 028060581  
e-mail: enojarova@mgu.bg
Хоноруван преподавател
д-р Илия Борисов ГЪРКОВ

Кабинет: МТФ, 238   
Тел.: 028060581  
e-mail: prpi@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Георги Атанасов МИХАЙЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 225   
Тел.: 028060281  
e-mail: mihayg@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Кръстю Николов ДЕРМЕНДЖИЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 227   
Тел.: 028060284  
e-mail: кrderm@mgu.bg
Новини

Предстоящи събития