Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Електрификация на минното производство"
Ръководител катедра
доц. д-р Румен Георгиев ИСТАЛИЯНОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 114,111   
Тел.: 8060261, 8060270  
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg

доц. д-р Красимир Любенов ВЕЛИНОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 111   
Тел.: 8060270,8060460  
e-mail: candela@mail.bg
web site: http://lighting-bg.eu

доц. д-р Кирил Сталинов ДЖУСТРОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 112   
Тел.: 8060465, 8060460  
e-mail: justrov@mgu.bg

доц. д-р Тодор Ангелов ВЪРБЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 111   
Тел.: 8060264,8060270  
e-mail: vat@mgu.bg

гл.ас. д-р Николай Лазаров Лаков     CV

Кабинет: Лабор.блок, 109   
Тел.: 8060267  
e-mail: nikki24@mail.bg

ас. Росен Любомиров СТЕФАНОВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 109   
Тел.: 8060267  
e-mail: rossen.stefanov@abv.bg

гл.ас. д-р Илиян Христов ИЛИЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 109   
Тел.: 8060267  
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
Ст.експерт
инж. Маргарита Илиева АРОНОВА

Кабинет: МЕМФ, 114   
Тел.: 8060261  
e-mail: emp@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Иван Георгиев СТОИЛОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 112   
Тел.: 8060465  
e-mail: Ivan_stoilov@abv.bg
Новини

Предстоящи събития