Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Икономика и управление"
Ръководител катедра
проф. д-р Валентин Кирилов ВЕЛЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 390   
Тел.: 02 8060333  
e-mail: velev_mgu@abv.bg

проф. д-р Добрин Петков ТОДОРОВ     CV

Кабинет: МТФ, 323   
Тел.: 02 8060324  
e-mail: dobrintodorov61@abv.bg

проф. д-р Десислава Христова СТАНКОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 397   
Тел.: 02 8060396  
e-mail: dessi.kostova@gmail.com

доц. д-р Емил Иванов ДИМОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 141   
Тел.: 02 8060335  
e-mail: emil_dimov@abv.bg

доц. д-р Мария Атанасова ФЪРТУНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 141   
Тел.: 02 8060335  
e-mail: m.fartunova@abv.bg

доц. д-р Юли Тодоров РАДЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 140   
Тел.: 02 8060453  
e-mail: uliradev@yahoo.com

доц. д-р Веселин Цветанов МИТЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 391   
Тел.: 02 8060336  
e-mail: ves_mitev@abv.bg

гл.ас. д-р Митко Господинов ДИМОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 139   
Тел.: 02 8060335  
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg

гл.ас. д-р Боряна Йорданова ТРИФОНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 390   
Тел.: 02 8060334  
e-mail: boriana_trifonova@abv.bg

гл.ас. д-р Борислава Бориславова ГЪЛЪБОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 390   
Тел.: 02 8060334  
e-mail: borislava_galabova@abv.bg

ас. д-р Весела Емилова ПЕТРОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 397   
Тел.: 02 8060396  
e-mail: vessela.st@gmail.com

ас. Женя Стефанова СТЕФАНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 323   
Тел.: 02 8060335  
e-mail: zhenia_st@abv.bg

ас. Ваня Валтерова СЕРАФИМОВА     CV

Кабинет: МТФ, 323   
Тел.: 02 8060335  
e-mail: serafimova.vanya@gmail.com

техн.сътр. Цветомила Стойкова ТОДОРОВА

Кабинет: ГПФ, 395   
Тел.: 02 8060335  
e-mail: cvetomila1962@abv.bg
Новини

Предстоящи събития