Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Хидрогеология и инженерна геология"
Ръководител катедра
доц. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 367   
Тел.: 8060377  
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg

доц. д-р Николай Тонев СТОЯНОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 366   
Тел.: 8060374  
e-mail: nts@mgu.bg

гл.ас. Антонио Вутов ЛАКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 367   
Тел.: 8060377  
e-mail: lakov.geot@mgu. bg

гл.ас. Ина Божидарова ПОПОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 151   
Тел.: 8060344  
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
Технолог - НИС
инж. Иван Георгиев ПЕШЕВ

Кабинет: ГПФ, 380   
Тел.: 8060393  
e-mail: peshev45@abv.bg
Новини

Предстоящи събития