Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Физика"
Ръководител катедра
доц. д-р Пламен Борисов САВОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 155   
Тел.: 8060348  
e-mail: psavov@mgu.bg

проф. д-р Вили Младенов ЛИЛКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 154   
Тел.: 8060347  
e-mail: lilkov@abv.bg

гл.ас. д-р Калинка Христова ВЕЛИЧКОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 163   
Тел.: 8060346  
e-mail:

гл.ас. Юлия Христова ИЛЧЕВА-ГЕНЧЕВА     CV

Кабинет: ГПФ, 164   
Тел.: 8060345  
e-mail: juliail@abv.bg

гл.ас. д-р Майя Людмилова ВАЦКИЧЕВА     CV

Кабинет: ГПФ, 163   
Тел.: 8060346  
e-mail: mayavack@gmail.com

гл.ас. д-р Николай Иванов Колев     CV

Кабинет: ГПФ, 169   
Тел.: 8060440  
e-mail: nick_kf12@abv.bg

ас. Димитър Петков ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 159   
Тел.: 8060440  
e-mail:

ст.експерт Радко Колев ВЪЛКОВ

Кабинет: ГПФ, 159   
Тел.: 8060440  
e-mail:
Секретар на катедрата
Живка Шишманова АНГЕЛОВА

Кабинет: ГПФ, 170   
Тел.: 8060349  
e-mail:
Гл. специалист
специалист Дико Вълков УЗУНОВ

Кабинет: ГПФ, 8060223   
Тел.: 156  
e-mail:
Новини

Предстоящи събития