Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ"
Ръководител катедра
доц. д-р Румен Кулев КУЛЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 255   
Тел.: 8060363  
e-mail: r.kulev@abv.bg

доц. д-р Валери Николов ЗЛАТАНОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 262В   
Тел.: 8060572,8060571  
e-mail: vnz@mgu.bg

доц. д-р Щерьо Костадинов ЛЬОМОВ

Кабинет: ГПФ, 254,513   
Тел.: 8060364, 8060463  
e-mail: lyomov@mgu.bg

проф. д-р Георги Кирилов НИКОЛОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 363   
Тел.: 8060365  
e-mail: georgi.nikolov@mgu.bg

ас. Иван Борисов ТОДОРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 262Б   
Тел.: 806057  
e-mail: Ibt@mgu.bg

доц. д-р Мартин Минков БОЯДЖИЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 363   
Тел.: 8060365  
e-mail: martinb@mgu.bg

ас. Милко Харизанов ХАРИЗАНОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 262Г   
Тел.: 8060573  
e-mail: mharizanov@mgu.bg

гл.ас. д-р Лъчезар Николов Георгиев     CV

Кабинет: ГПФ, 259   
Тел.: 8060571  
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg

специалист Димитър Иванов МАРКОВ

Кабинет: ГПФ, 262А   
Тел.: 8060571  
e-mail: sdng@mgu.bg
Новини

Предстоящи събития