Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Приложна геофизика"
Ръководител катедра
проф. дгн Стефан Сотиров ДИМОВСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 168   
Тел.: 8060355  
e-mail: dimovski@mgu.bg

проф. д-р Ради Георгиев РАДИЧЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 167   
Тел.: 8060351  
e-mail: radirad@mgu.bg
web site: http://www.radirad.ucoz.com

ас. Атанас Иванов КИСОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 166   
Тел.: 8060353  
e-mail: at.kisyov@gmail.com

гл.ас. д-р Мая Любенова ГРИГОРОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 178   
Тел.: 8060556  
e-mail: maya.grigorova86@gmail.com

гл.ас. д-р Християн Веселинов ЦАНКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 166   
Тел.: 8060353  
e-mail: ch.tzankov@gmail.com

инж. Николай Куманов КИРИЛОВ

Кабинет: ГПФ, 172   
Тел.: 8060354  
e-mail: niki_ki@abv.bg
Новини

Предстоящи събития