Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Съвети

Общо събрание
Председател на Общото събрание на МГУ
проф. дтн Васил Георгиев АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
Зам.-председател на Общото събрание на МГУ
доц. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ
e-mail: stopalov@gmail.com
Новини

Предстоящи събития