Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Съвети

Съвет на Департамент "Чужди езици и спорт"
проф. дфн Атанас Костов СТАМАТОВ
e-mail: at_stamatov@abv.bg
проф. дфн Добрин Петков ТОДОРОВ
e-mail: dobrintodorov61@abv.bg
проф. д-р Вяра Георгиева ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
проф. д-р Йордан Костадинов ИВАНОВ
e-mail: ivanov.jordan@abv.bg, mgu.sport@abv.bg
проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ
e-mail: mvulkov@abv.bg
доц. д-р Ангел Георгиев ЗЪБЧЕВ
e-mail: zabtchev@dir.bg
доц. д-р Андрей Юриевич РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
e-mail: rozhdestvenskiy@abv.bg
доц. д-р Борис Владимиров ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
доц. д-р Валерия Кирякова КОВАЧЕВА-НИНОВА
e-mail: valia@mgu.bg
доц. д-р Диана Дечева Ташева
e-mail: diana_detcheva@abv.bg
доц. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
e-mail: dekangpf@mgu.bg
доц. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ
e-mail: ivokoprev@gmail.com
доц. д-р Пламен Борисов САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
доц. д-р Ваня Антонова ЦОЛОВА
e-mail: vania_tzolova@abv.bg, mgu.sport@abv.bg
ст.пр. Венета Тодорова АНГЕЛОВА
e-mail: v_anguelova@abv.bg
пр. д-р Екатерина Костадинова БАЛАЧЕВА
e-mail: ebalatcheva@yahoo.com
ст.пр. Моника Стоянова ХРИСТОВА
e-mail: moni_christova@yahoo.com