Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Съвети

Факултетен съвет на МTФ
Председател на факултетния съвет
проф. д-р Иван Михайлов НИШКОВ
e-mail: inishkov@gmail.com
проф. дтн Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ
e-mail: vlad_tod@abv.bg
проф. д-р Любен Иванов ТОТЕВ
e-mail: rector@mgu.bg
проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
проф. д-р Паулин Георгиев ЗЛАТАНОВ
e-mail: zlatanov_pg@abv.bg
проф. д-р Михаил Атанасов МИХАЙЛОВ
e-mail: mihailov@mgu.bg
проф. д-р Николай Рафаилов ЖЕЧЕВ
e-mail: n_rafailov@abv.bg
проф. д-р Валентин Кирилов ВЕЛЕВ
e-mail: velev_mgu@abv.bg
проф. д.т.н. Валери Емилов МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
доц. д-р Валерия Кирякова КОВАЧЕВА-НИНОВА
e-mail: valia@mgu.bg
проф. д-р Венцислав Симеонов ИВАНОВ
e-mail: ivanoven20@gmail.com
проф. д-р Димитър Стоянов АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
доц. д-р Елена Димитрова ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
доц. д-р Емил Иванов ДИМОВ
e-mail: emil_dimov@abv.bg
проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ
e-mail: mvulkov@abv.bg
доц. д-р Михаил Стойков АВДЖИЕВ
e-mail: m_avdjiev@mail.bg
проф. д-р Момчил Димитров МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
доц. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ
e-mail: stopalov@gmail.com
доц. д-р Христо Любомиров СТОЕВ
e-mail: drstoev@abv.bg
доц. д-р Павел Евстатиев ПАВЛОВ
e-mail: nid@mgu.bg
доц. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ
e-mail: ivokoprev@gmail.com
доц. д-р Ирена Любенова ГРИГОРОВА
e-mail: irena_mt@abv.bg
гл.ас. Ясен Трифонов ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
ас. Веселин Ивайлов БАЛЕВ
e-mail: veselinbalev@mgu.bg
Студент Росен Георгиев Димитров
e-mail: drakoo@abv.bg
Новини

Предстоящи събития