Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Съвети

Факултетен съвет на МЕМФ
1. доц. д-р Ангел Георгиев Зъбчев

2. доц. д-р Антоанета Илиева Янева

3. проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов

4. проф. д-р Васко Желев Тенчев

5. доц. д-р Веселин Иванов Христов

6. проф. д-р Вяра Георгиева Пожидаева

7. доц. д-р Генадий Борисов Таков

8. доц. д-р Даниела Димитрова Парашкевова

9. доц. д-р Диана Дечева Ташева

10. доц. д-р Димитър Василев Димитров

11. доц. д-р Евгени Стоянов Крайчев

12. доц. д-р Елена Георгиева Гаврилова

13. доц. д-р Здравко Андреев Илиев

14. проф. д-р Иван Георгиев Стоилов

15. доц. д-р Иван Стефанов Минин

16. доц. д-р Кирил Сталинов Джустров

17. доц. д-р Красимир Любенов Велинов

18. доц. д-р Кристиян Христов Цветков

19. доц. д-р Мариана Трифонова Трифонова

20. доц. д-р Николай Иванов Янев

21. доц. д-р Райна Йорданова Вучева-Николова

22. доц. д-р Ромео Фердинандов Александров

23. доц. д-р Румен Георгиев Исталиянов

24. доц. д-р Христо Константинов Шейретов

25. ас. Любомир Петров Георгиев

26. гл. ас. д-р Николай Стефанов Переновски

27. гл. ас. д-р Теодора Василева Христова

28. гл. ас. д-р Тодор Ангелов Върбев

29. Борис Димитров – студент фак. № 132819

30. Илиян Киричев – студент фак. № 132706
Новини

Предстоящи събития