Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Съвети

Контролен съвет
Председател на Контролния съвет
доц. д-р Емил Иванов ДИМОВ
e-mail: emil_dimov@abv.bg
Зам.-председател на Контролния съвет
доц. д-р Румен Георгиев ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
доц. д-р Станислав Стефанов СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
доц. д-р Христо Любомиров СТОЕВ
e-mail: drstoev@abv.bg
Студент
Студент Георги КИРОВ
e-mail:
Новини

Предстоящи събития