Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Съвети

Академичен съвет
Председател на Академичния съвет
проф. д-р Любен Иванов ТОТЕВ
e-mail: rector@mgu.bg
проф. дтн Васил Георгиев АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
проф. дтн Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ
e-mail: vlad_tod@abv.bg
проф. дгн Димитър Славчев СИНЬОВСКИ
e-mail: sinsky@mgu.bg
проф. дгн Стефан Сотиров ДИМОВСКИ
e-mail: dimovski@mgu.bg
проф. дн Вили Младенов ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
проф. д-р Евтим Руйчов КЪРЦЕЛИН
e-mail: el_emp@mgu.bg
проф. д-р Иван Михайлов НИШКОВ
e-mail: inishkov@gmail.com
проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
проф. д-р Михаил Атанасов МИХАЙЛОВ
e-mail: mihailov@mgu.bg
проф. д-р Паулин Георгиев ЗЛАТАНОВ
e-mail: zlatanov_pg@abv.bg
проф. д-р Ради Георгиев РАДИЧЕВ
e-mail: radirad@mgu.bg
доц. д-р Анатолий Цанков АНГЕЛОВ
e-mail: tonyagev@mgu.bg
доц. д-р Ангел Георгиев ЗЪБЧЕВ
e-mail: zabtchev@dir.bg
доц. д-р Бануш Стоянов БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
проф. д-р Валентин Кирилов ВЕЛЕВ
e-mail: velev_mgu@abv.bg
доц. д-р Валери Николов ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
проф. д-р Вяра Георгиева ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
доц. д-р Генадий Борисов ТАКОВ
e-mail: gbtakov@abv.bg
проф. д-р Димитър Стоянов АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
доц. д-р Здравко Андреев ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
проф. д-р Йордан Костадинов ИВАНОВ
e-mail: ivanov.jordan@abv.bg, mgu.sport@abv.bg
доц. д-р Кристиян Христов ЦВЕТКОВ
e-mail: khc1@abv.bg
проф. д-р Кънчо Йорданов ИВАНОВ
e-mail: kivanov@mgu.bg
проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ
e-mail: mvulkov@abv.bg
доц. д-р Павел Евстатиев ПАВЛОВ
e-mail: nid@mgu.bg
доц. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ
e-mail: stopalov@gmail.com
доц. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
доц. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
доц. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ
e-mail: ivokoprev@gmail.com
доц. д-р Мариана Трифонова ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
гл.ас. д-р Християн Веселинов ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
ст.пр. Венета Тодорова АНГЕЛОВА
e-mail: v_anguelova@abv.bg
Председател на Студентски съвет
гл.ас. д-р Герасим Любомиров ГРИГОРОВ
e-mail: president@mgu.com
Катя Георгиева - студент
e-mail: ss@mgu.bg
Веселин Балев - студент
e-mail: ss@mgu.bg
Костадин Хаджиев - студент
e-mail: ss@mgu.bg
Николета Каекова - студент
e-mail: ss@mgu.bg
Иван Дунгаров - студент
e-mail: ss@mgu.bg
Новини

Предстоящи събития