Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Лаборатории

Учебно-изследователска лаборатория по фазови методи и рентгеноструктурен анализ

гл.ас. Георги Димитров БЕЧЕВ

Кабинет: ГПФ, 156   
Тел.: 8060223, 8060345  
e-mail:

ст.експерт Александър Първанов ЦВЕТАНОВ

Кабинет: ГПФ, 156   
Тел.: 8060223  
e-mail:

специалист Дико Вълков УЗУНОВ

Кабинет: ГПФ, 156   
Тел.: 8060223  
e-mail: dik60@abv.bg
Новини

Предстоящи събития