Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Лаборатории

Централна научно изследователска лаборатория "Геохимия"[Представяне]
Ръководител
доц. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ     CV

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
Зам.-ръководител
инж. Драгомира Христова ДРАГОЕВА

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail: labmgu@abv.bg

инж. Биляна Арнаудова

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail:

инж. Деница Иванова ЕНЧЕВА

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail: labmgu@abv.bg

химик маг. Велимира Петрова ПЕТРОВА

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail: labmgu@abv.bg

инж. Виктория Георгиева ЧЕРНЕВА

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail: viktoria_cherneva@abv.bg

техник Яна Димитрова Янева

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail: labmgu@abv.bg
Новини

Предстоящи събития