Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Лаборатории

Научно изследователска лаборатория "Енергийни георесурси"
Ръководител
проф. дгн Васил Симеонов БАЛИНОВ

Кабинет: ГПФ, 351   
Тел.: 8060350  
e-mail:
Научен секретар
доц. д-р Марианка Димитрова ДОНЧЕВА     CV

Кабинет: ГПФ, 351   
Тел.: 8060350  
e-mail: geoenergy@mgu.bg

проф. дгн Петър Георгиев БОКОВ

Кабинет: ГПФ,   
Тел.:   
e-mail:

проф. д-р Румяна Минчева МИНЧЕВА

Кабинет: ГПФ, 351   
Тел.: 8060350  
e-mail:

доц. д-р Александър Тодоров СУЛТАНОВ

Кабинет: ГПФ, 354   
Тел.: 8060381  
e-mail: a_sultanov@abv.bg

доц. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 358   
Тел.: 8060381  
e-mail: dekangpf@mgu.bg

доц. д-р Йордан Миланов ЙОРДАНОВ

Кабинет: ГПФ, 351   
Тел.: 8060350  
e-mail: jmjordanov@abv.bg

ст.н.с. д-р Венелин Христов ВЕЛЕВ

Кабинет: ГПФ, 358   
Тел.: 8060388  
e-mail:
Новини

Предстоящи събития