Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Лаборатории

Лаборатория "ЕксТехника"[Представяне]
Технолог
инж. Пиер Димитров ИЛИЕВ

Кабинет: ,   
Тел.: 8681334  
e-mail: pierre8@mail.bg
Технолог
инж. Пламен Георгиев ДИМИТРОВ

Кабинет: ,   
Тел.: 8681334  
e-mail: plamm@mail.bg
Конструктор
инж. Юлиан Костадинов ЗАИМОВ

Кабинет: ,   
Тел.: 8621064  
e-mail: julianus@mail.bg
Новини

Предстоящи събития