Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Лаборатории

Лаборатория: "Оценка на техническата и експлоатационна сигурност на минни машини и съоръжения при пускането им в експлоатация, като нови или след ремонт и рехабилитация"[Представяне]
Новини

Предстоящи събития