Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Лаборатории

Научно развойна лаборатория по Минно оборудване[Представяне]
Ръководител
доц. д-р Венелин Любенов ТАСЕВ     CV

Кабинет: ,   
Тел.: 9621985, 8060593  
e-mail: nrbmo94@gmail.com

ас. Любен Венелинов ТАСЕВ     CV

Кабинет: ,   
Тел.: 9621985, 8060593  
e-mail: nrbmo94@gmail.com
Новини

Предстоящи събития