Прием на магистри
Прием в ОКС "Магистър"
Утвърден прием в ОКС „магистър”
Контакти за магистри
Магистърски специалности
Правила за прием на чуждестранни студенти

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Контакти за магистри

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Ако искате да се информирате за: Позвънете на:
Подаване на документи за кандидатстване в ОКС "Магистър" - за всички специалности (02) 80 60 208
Резултати от класиране:
За специалностите от Геологопроучвателен факултет (02) 8060 207
За специалностите от Миннотехнологичен факултет (02) 8060 206
За специалностите от Минноелектромеханичен факултет (02) 8060 510
Записване и необходими документи на новоприети студенти:
За специалностите от Геологопроучвателен факултет (02) 8060 207
За специалностите от Миннотехнологичен факултет (02) 8060 206
За специалностите от Минноелектромеханичен факултет (02) 8060 510

Новини

Предстоящи събития