Геоложки феномени на България

Вкаменената сватба

с. Зимзелен, Кърджалийска област