Геоложки феномени на България

Триградското ждрело

с. Триград, Смолянска област