Геоложки феномени на България

Стобски пирамиди

с. Стоб, Кюстендилска област