Геоложки феномени на България

Сто овци (Разчепатия камък)

с. Смоляновци, област Монтанa