Геоложки феномени на България

Сечен камък

с. Радовец, Хасковска област