Геоложки феномени на България

Ритлите

с. Лютиброд, Врачанска област