Геоложки феномени на България

Проходна

с. Карлуково, Ловешка област