Геоложки феномени на България

Пловдивски тепета

гр. Пловдив