Геоложки феномени на България

Мелнишки пирамиди

гр. Мелник, с. Кърланово, с. Рожен, с. Сушица (Благоевградска област)