Геоложки феномени на България

Мадарски скали

с. Мадара, Шуменска област