Геоложки феномени на България

Лъвската глава

гр. Приморско, Бургаска област