Геоложки феномени на България

Купените

с. Реселец, Плевенска област