Геоложки феномени на България

Козя река

с. Аспарухово, Варненска област