Геоложки феномени на България

Кожуха

с. Кърналово, Благоевградска област