Геоложки феномени на България

Каялийските скали

с. Ковачевица, Благоевградска област