Геоложки феномени на България

Кътински пирамиди

с. Кътина, Софийска област