Геоложки феномени на България

Карбонска мегафлора

с. Редина, Софийска област